نرم افزار و درایور


درایور محصولات
   
  1.

درایور کارت کپچر Pegasus AV/DV Master 
دانلود درایور : نسخه ویندوز  XP 32bit            
         
2.
درایور کارت کپچر (Dazzle Video Creator Platinium (DVC170
دانلود درایور : نسخه ویندوز XP-7 32bit

 
3.
درایور کارت کپچر Flip Flup Video Capture
دانلود درایور: نسخه ویندوز XP-7 32bit & 64bit

 
4.
درایور کارت کپچر Dexatek i-Tek
دانلود درایور : نسخه ویندوز XP-7-8 32bit & 64 bit

 
5.
درایور کارت کپچر DG Technics Pyro Studio
دانلود درایور : نسخه ویندوز XP-7-8 32bit

 
6.
درایور کارت کپچر Mygica iGrabber Nano
دانلود درایور :نسخه (ویندوز 8-10) (پسورد:www.nadercomputer.com)

 
7.
درایور گیرنده دیجیتال+کارت کپچر Provision Sky TV Hybrid
دانلود درایور : نسخه ویندوز XP- 7 - 8 - 8.1 - 10

 
8.
 درایور گیرنده دیجیتال MyGica DVB-T T119
دانلود درایور : نسخه ویندوز XP- 7 - 8 - 8.1 - 10

 
9.
 

فایل اپدیت کارت کپچر MYGICA U800II جهت کارکرد SKYPE

دانلود فایل اپدیت : Skype Firmware 
 
نرم افزار
1.
نرم افزار  Pad TV HD (پشتیبانی از اندروید نسخه 7)
دانلود نرم افزار : نسخه 2.1.7.2a v2

 
2. نرم افزار  Pad TV ( مخصوص MyGica DVB-T119)
دانلود نرم افزار : نسخه 1.0.6
3.

نرم افزار EZCast
دانلود نرم افزار :
نسخه Windows XP SP3

نسخه Windows 7-8-10
نسخه Max OSX
نسخه Android

 
4.
نرم افزار Siano TV
دانلود نرم افزار : نسخه 1114

 
5.
نرم افزار WiTV Viewer
دانلود نرم افزار : نسخه 1.0.4

 
6.
نرم افزار EasyCap Viewer
دانلود نرم افزار : نسخه اندروید

 
7.
نرم افزار Team Viewer
دانلود نرم افزار : نسخه 10.0.45471

 
8.
نرم افزار  TotalMedia

دانلود پارت 1                دانلود پارت 7
دانلود پارت 2                دانلود پارت 8
دانلود پارت 3                دانلود پارت 9
دانلود پارت 4                دانلود پارت 10
دانلود پارت 5                دانلود پارت 11
دانلود پارت 6                دانلود پارت 12

 


9.

نرم افزار ShowBiz

دانلود پارت 1                دانلود پارت 5
دانلود پارت 2                دانلود پارت 6
دانلود پارت 3                دانلود پارت 7
دانلود پارت 4