کارت تدوین SD

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
PCI Expressاتصال از طريق  - - دارای ورودی-خروجی SD 1394 و Composite و وردی HD 1394 و Compone..
لطفا تماس گرفته شود.
PCIاتصال از طريق  - - داراى خروجى آنالوگ (S-Video - Composite) با صداى Stereo و ورودى - خروج..
لطفا تماس گرفته شود.
1394اتصال از طريق  - - داراى ورودی-خروجى آنالوگ (S-Video - Composite) با صداى Stereo و ورودى..
لطفا تماس گرفته شود.
PCIاتصال از طريق  - - قابليت كار در نرم افزار Pinnacle Studio - داراى ورودى - خروجى آنالو..
لطفا تماس گرفته شود.